Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

viagrabycipla

http://viagrabycipla.soup.io/

Przy okazji ze strony Billa Gatesa oberwało się również nieco Elonowi Muskowi, którego Hyperloop, czyli pomysł na superszybki transport przyszłości powoli zaczyna nabierać rumieńców. Może się jednak okazać, że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla pasażerów będzie bardzo trudne do zrealizowania - tak przynajmniej twierdzi współtwórca Windows.

Z drugiej strony Gates upatruje fundamentalną zmianę w popularyzacji samochodów elektrycznych oraz pojazdów autonomicznych, szczególnie w kwestii transportu publicznego. Fundacja prowadzona przez Billa i Melindę Gatesów eksperymentuje również z dostawami leków autonomicznymi dronami na terenie Tanzanii i Rwandy.
viagrabycipla

waluta

Podczas zorganizowanej na Reddicie sesji pytań i odpowiedzi Bill Gates miał okazję zabrać głos między innymi w temacie kryptowalut oraz pomysłu Elona Muska na superszybki transport przyszłości. Jak się okazuje opinie współzałożyciela Microsoftu w obu tematach nie są zbyt optymistyczne.Bill Gates odpowiadał na pytania użytkowników serwisu Reddit w ramach popularnej formuły o nazwie AMA (ang. Ask Me Anything - zapytaj mnie o cokolwiek). Co ciekawe, współzałożyciel Microsoftu zrobił to już nie pierwszy raz.

W dotychczasowej historii serwisu Reddit było to szóste takie spotkanie. W jego trakcie padły między innymi pytania dotyczące wielu gorących i aktualnych tematów, wśród których warto wymienić kryptowaluty oraz Hyperloop - rewolucyjne pomysł Elona Muska na szybki transport przyszłości.

Kryptowaluty? To ryzykowne
Okazuje się, że anonimowość kryptowalut stanowiąca jedną z podstawowych cech tego rozwiązania, nie do końca odpowiada współzałożycielowi Microsoftu. W opinii Gatesa uniemożliwia bowiem rządom skuteczną walkę z procederem prania brudnych pieniędzy, unikaniem odprowadzania podatków oraz fundowaniem działalności organizacji terrorystycznych.

Współzałożyciel Microsoftu zwraca również uwagę na spekulacyjny i mocno niestabilny charakter kryptowalut oraz związanych z nimi publicznych ofert (tzw. ICO - Initial Coin Offer). W skrócie inwestowanie w nie wiąże się jego zdaniem z ogromnym ryzykiem, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu.
viagrabycipla

lista

Arcybiskup Neapolu Crescenzio Sepe przekaże władzom Kościoła dokumenty dotyczące homoseksualnych księży z włoskich diecezji. Łącznie liczą 1233 strony i zawierają nazwiska 34 księży i 6 seminarzystów – podaje włoski dziennik „La Repubblica”.

Abp Neapolu przekaże dane homoseksualnych księży
Informacje na temat homoseksualnych księży arcybiskup otrzymał od męskiej prostytutki. Francesco Mangiacapra twierdzi, że zdecydował się na ten krok, gdyż miał dość hipokryzji duchownych, którzy postępują wbrew temu, co głoszą z ambony.
 napisał arcybiskup Sepe. W oświadczeniu potwierdził, że informacje otrzymał od Francesco Mangiacapry. Jak poinformowano w komunikacie, informator zapewnił przedstawicieli kurii, że to nie on odpowiada za udostępnienie w internecie pliku z nazwiskami domniemanych homoseksualnych księży, mimo iż dokument jest podpisany jego nazwiskiem.

Arcybiskup Sepe dodał, że zarzuty dotyczą tylko i wyłącznie domniemanych kontaktów homoseksualnych, czyli „grzechów”, a nie przypadków pedofilii, czyli przestępstw.
Mangiacapra przekazał neapolitańskiej kurii m.in. zapisy rozmów z aplikacji WhatsApp i innych komunikatorów, które mają świadczyć o orientacji seksualnej księży, którzy znaleźli się w raporcie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl